Anh Nguyễn Đình Cống có vợ là chị Phạm Tuyết Lan

Sinh trưởng được 2 người con gái:

1- Nguyễn Lan Anh

2- Nguyễn Ánh Vân